Forest People

17-12 s u b o t a

Nakon ljetnjih festivala i svjetskih klubova Forest People je na zasluzenom odmoru a mi cemo iskoristiti kratki predah da nam ove subote umiksa beatove techno muzike te da nas zagrije za predstojeće praznike!

DJ koji je trazen u evropskim klubovima ove subote u Pet Lampi!

See Yaa